Cadre didactice

În Centrul de Creație a Copiilor activează 54 cadre de conducere și didactice: director -1, director adjunct -1, șefi de secție – 2, metodiști -2, conducători de cerc – 37, maeștri de concert -11.