Grade didactice

În instituție activează cadre didactice deținătoare de grade didactice după cum urmează:

Gradul Didactic Superior- 5 cadre didactice

Gradu I – 10 cadre didactice

Gradu II – 18 cadre didactice