Oferta educațională

Accesul la activitățile oferite în Centrul de Creație a Copiilor ”Floarea Soarelui” conform Nomenclatorului de servicii educaționale gratuite aprobat de Guvern, este liber pentru toți solicitanții cu vârsta cuprinsă între 5-21 de ani, cu respectarea principiului nediscriminării.

Învățământul extrașcolar este benevol și se organizează, în funcție de interesele și opțiunile copiilor și tinerilor, sub formă de activități educative specifice, desfășurate în grup și/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unități socio-culturale, organizații de copii și tineret.